شرکت مربیان ارشد ایتوسوکای شیتوریو کاراته دو تبریز در استاژ ویژه کاتا – کومیته ۹۸/۰۶/۱۵ مجتمع ورزشی شکوفه – تهران

۱- محمد بصارتی ۲ – حمید پورحسن ۳ – اصغر رزم جو ۴ – نوید حکیم ۵ – محمد صباح پور ۶- غفوررشیدی  ۷ – احد پیر اسبقی ۸ – مجید شادی ۹ – علی اکبر دست آموز ۱۰- سید مهدی نقوی ۱۱- دکتر ایوب انوری فرد

photo_2019-09-08_18-03-40 photo_2019-09-08_18-03-31

photo_2019-09-08_18-03-45