استاژ و بازآموزی کاراته سبک ایتوسوکای شیتوریو با حضور علیرضا سمندر رئیس سبک ایتو سوکای شیتوریو کاراته دو کشور در آکادمی رزمی دکتر  انوری فرد با حضور بیش از ۲۰۰ نفر در مورخه ۲۷ دیماه برگزار شد.