اردوی آمادگی جوجیتسو کاران استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو BJJ و کوبودو

6 جولای 2023

اردوی آمادگی جوجیتسو کاران استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور جوجیتسو BJJ و کوبودو که از مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ درآکادمی علوم هنرهای رزمی دکتر انوری فرد برگزار می شود .