VZKW7352

استاژ داوری جوجیتسو برزیلی نوازا

۸ بهمن ۱۳۹۷

استاژ داوری جوجیتسو برزیلی نوازا چرخشی که مورخه ۹۷/۱۰/۲۱ در استان تهران برگزار شد و افراد مشروحه زیر از استان آذر بایجان شرقی موفق به ارتقا داوری درجه ۲ و ۳ شدند . ۱ – هاتف معرفت ۲ – احمد شیرین پور ۳ – سید رضا سیدین ۴- حسین فرهنگ خواه ۵ – امیر حبیبی … ادامه خواندن استاژ داوری جوجیتسو برزیلی نوازا