پژمان محسنی


رشته

جوجیتسو, کاراته, بدنسازی رزمی

کمربند

دان2


لیست اعضا