مهرزاد حسامی


رشته

جوجیتسو, کوبودو

کمربند

قهوه ای


لیست اعضا