مهدی محمدپور

قهرمان مسابقات بین المللی


رشته

کاراته, کوبودو

کمربند

دان1


لیست اعضا