مهدی جعفری

تکواندو کمربند سیاه دان 2


رشته

جوجیتسو

کمربند

دان1


لیست اعضا