محسن فیضی


رشته

جوجیتسو, دفاع شخصی

کمربند

زرد


لیست اعضا