علی نادری

قهرمان کشور کاراته سبکی


رشته

جوجیتسو, کاراته

کمربند

دان2


لیست اعضا