علیرضا آزاددوست


رشته

جوجیتسو

کمربند

قهوه ای


متن بیوگرافی

لیست اعضا