کاپیتان آیدین چاوش باشی


رشته

جوجیتسو, بدنسازی رزمی

کمربند

دان1


لیست اعضا