۱-خواب بهتر و مفیدتر
۲-افزایش قدرت بدنی
۳-حفظ حجم عضلانی
۴-کاهش چربی بدن
۵-پوست سالم تر
۶-کاهش افسردگی
۷-افزایش استقامت
۸-افزایش قدرت حافظه