شما باید در روال تمرینی تان به بلند کردن وزنه های سنگین نیز توجه زیادی کنید.

از میان تمام تمریناتی که شما انجام می دهید، بلند کردن وزنه های سنگین، تمرینی است که به افزایش سرعت متابولیسم شما کمک خواهد کرد و به شما امکان می دهد در ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته، کالری بسوزانید. از آنجا که دستیابی به شکم شش تکه، بیشتر در مورد سوزاندن چربی است که عضلات شکمتان را پوشانده، تا تقویت عضلات شکمتان، یک برنامه وزنه برداری مناسب، مفیدترین تمرین برای شما خواهد بود.

لازم به ذکر نیست که اگر شما لیفت های سنگین را با تمرینات ترکیبی مانند اسکات، ددلیفت و لانچ انجام دهید، در حین انجام این حرکات روی عضلات شکمتان نیز کار می کنید.

بنابراین مجبور نیستید برای انجام حرکت کرانچ، ساعت ها وقت بگذارید.