کِن‌دو به معنای طریقت شمشیر یا راه شمشیر یک هنر رزمی مدرن ژاپنی است که از هنر شمشیرزنی سنتی سامورایی در ژاپن سرچشمه می‌گیرد. شمشیر مورد استفاده در کندو از چوب خیزران یا شی نای ساخته می‌شود و کن‌دوکاران گونه‌ای زره به نام «بوگُو» می‌پوشند.
kendu