هنر رزمی نسبتا نرم و انعطاف پذیر که می تواند هم حالت تدافعی و هم حالت هجومی داشته باشد و این بدین دلیل است که یکی از مهمترین اصول جوجیتسو استفاده از حداقل انرژی برای بدست آوردن حداکثر کارایی است. هنر استفاده از این اصل به ورزشکاری با فیزیک بدنی کوچکتر امکان پیروزی صد در صد به حریف بسیار بزرگتر و قویتر از خود را می دهد. جوجیتسو از اصول خفه کردن، شکستن مفاصل، پرتاب کردن، ضربات پا و دست، برهم زدن تعادل حریف و غیره برای استفاده از قدرت خود حریف برای پیروزی بر او استفاده می شود.

جوجیتسو برزیلی bjj

در واقع روش پیشرفته جوجیتسو ژاپنی است. این هنر تاکید فراوان به مبارزه بر روی زمین دارد و هدف مبارزه اجتناب از دریافت ضربات پا یا دست حریف است و به این خاطر یا حریف را پرتاب می کند و یا اصولا با گرفتن حریف خود را به زمین می زند. در این موقع کلیه کارایی حریف اعم از ضربات دست و پا از بین می رود و تازه آن موقع روش برزیلی جوجیتسو شروع به هنرنمایی می کند.
photo_2017-06-10_16-54-24