ایی‌آی‌دو را می‌توان به روش حضور ذهن و واکنش سریع معنی کرد. ایی‌آی‌دو یک هنر رزمی ژاپنی است که دربرگیرنده جابجایی‌های نرم، بیرون آوردن کنترل شده شمشیر از غلاف (سایا)، حمله به حریف، پاک کردن خون از تیغه و برگرداندن شمشیر به غلاف است. بنا بر سلیقه آموزش‌دهندگان، برخی از شاگردان (معمولاً شاگردان تازه‌کار) تمرینات خود را با شمشیر چوبی (بوکن) و برخی دیگر با شمشیرهای با لبه کند (ایی‌آی‌تو) شروع می‌کنند. افراد باتجربه، تمرینات خود را با شمشیر لبه تیز (شینکن) انجام می‌دهند. هنرجویان ایی‌آی‌دو را با نام ایی‌آی‌دوکا می‌شناسند.
photo_2017-06-10_16-50-59